Kend din personlighedstype og lær, hvordan DU ændrer vaner


Der er en ting, jeg har undret mig over. Og det er, hvordan mennesker reagerer komplet forskelligt på livsstilsomlægninger, planer, målsætninger etc.

Og her mener jeg ikke, om det virker vægttabsmæssigt, men mere den måde folk går til det.

Jeg ser det igen og igen på mine online forløb fx.

Fra militær præcision til ekstrem skepsis

På mit Kickstart-kursus fx, er der nogle typer, der går ind i det med næsten militær præcision.

De følger opskrifter, anvisninger og kostplan til mindste detalje og synes, det fungerer super. For dem ligger friheden i, at de ikke skal tage stilling, for de skal bare gøre det, jeg siger.

Christina, jeg skrev om i går, der tabte sig 20 kg på bare 8 måneder, er et fint eksempel på denne type.

Med andre deltagere føles det nogle gange, som om jeg skal bruge 28 hele kurset på at overtale dem til at følge et program, som de selv har betalt relativt mange penge for at få lov til at følge.

Den type deltagere vil egentlig gerne følge programmet så godt som muligt, men de har brug for at vide præcis, hvorfor vi gør hver enkelt ting, vi gør. Det skal give mening for dem dybt inde, før de kan overføre det til praksis og handling.

Og mig selv fx. Jeg kan død og pine ikke følge en kostplan, et program eller noget tredje. Uanset hvem der har lagt den.

Det føles komplet umuligt for mig. Hvis der står, jeg skal spise kylling, spiser jeg laks. Hvis der står laks, spiser jeg bøf.

Når jeg træner med Rasmus, accepterer jeg, at han er chefen og jeg gør, som der bliver sagt. Men sender han mig hjem med et nedskrevet program, jeg skal lave, laver jeg allemulige øvelser – med undtagelse af dem på programmet.

Jeg er en totalt pain in the ass på det punkt.

Hvorfor denne forskel?

4 tendenser i personlighedstyper

Da jeg sidste år læste Gretchen Rubins bog The Four Tendencies, var det, som om den var skrevet fuldstændigt til mig.

Her havde jeg en bog, der fuldstændig beskrev de forskellige typer, jeg møder på mine Kickstarthold og mig selv og min nederen tendens til aldrig at ville gøre noget, medmindre det er min helt egen beslutning at gøre det.

Kort fortalt skitserer hun i bogen fire tendenser eller personlighedstyper. Hun kalder dem Upholder, Obliger, Questioner og Rebel.

Forskellen i typerne ligger i, hvordan man reagerer på forventninger.

Vi møder to slags forventninger i vores liv: Ydre forventninger (arbejdsdeadlines, ting andre beder os om, diverse ordensregler, etc.) og indre forventninger (nytårsforsæt, ting, vi gerne vil gøre for os selv etc.). Forskellen ligger i, hvordan vi håndterer de to typer forventninger.

Jeg skal prøve kort at skitsere personlighedstypernes træk herunder. Du vil formentlig allerede ud for det vide, hvilken en type, du er, og hvis du stadig er i tvivl, kan du tage testen, jeg linker til i bunden af indlægget.

Upholders – “Discipline is my freedom”

Upholders indfrier uden problemer alle typer forventninger. Både forventninger andre har til dem, og forventninger, de har til sig selv.

De elsker skemaer, regler og struktur og har ingen problemer med at overholde deadlines, mødetider, opfylde forpligtelser og de har ikke brug for supervision, remindere eller trusler om konsekvens eller straf for at udføre opgaven.

Er der et problem, der skal løses, lægger de en plan (eller får en anden til at lægge den), og herefter følger de den nemt og uden slinger. Heri ligger deres frihed.

Søren er fx en klar Upholder. Er der lagt en plan, kører han efter den uden slinger i valsen. Det er uden betydning, om planen er lagt af ham eller andre, og om der er nogle, der holder øje med hans færd og handlinger.

Styrker hos en Upholder

Selvstartende, selvkørende, grundig, “ordentlig”, autoritetstro.

Svagheder hos en Upholder

Svært ved at omstille sig til en pludselig ændring af planen, føler uro, når reglerne er udefinerede eller for løst defineret, utålmodig over for andre, der ikke ejer samme disciplin, kan opfattes som rigide.

Citater, der beskriver Upholder

I can do the things I want to do, and I can do the things I don’t want to do 

Why didn’t you just handle it the way I told you to?

For at lykkes med vaneændring

Upholderen har sjældent de store problemer med vaneændringer og kan eksekvere på enhver type plan.

Questioner – “I’ll comply – if you convince me why”

Dette er den næststørste gruppe.

Questioners møder og indfrier uden problemer indre forventninger, men stiller spørgsmål og kræver svar, bevæggrunde og retfærdiggørelse af alle ydre forventninger.

Er den ydre forventning derimod velbegrundet og retfærdiggjort, vender Questioneren den hurtigt til en indre forventning og lykkes dermed med at indfri den.

At forsøge at få en Questioner til at gøre noget ved at sige, at “det plejer vi” eller “sådan har vi altid gjort”  eller forklare det med “fordi jeg siger det” er nyttesløst. Questioners skal vide hvorfor.

Questioners er ofte meget analytiske mennesker, og deres skepsis og analyseevner bringer dem ofte langt karrieremæssigt.

Samtidig kan den konstante stillen spørgsmål blive udmattende i længden. Ikke mindst for Questioneren selv, og de ender tit i en tilstand af handlingslammelse.

En Questioner, der fx beslutter sig for at ville ændre livsstil og følger en ny kurs eller plan, vil hele tiden stille spørgsmål til planen. Er dette mon den mest optimale tilgang? Er det, der står i planen sandt? Måske findes der noget bedre derude? Jeg burde nok researche lidt mere. Og derigennem opstår handlingslammelsen.

Er Questioneren derimod først overbevist om, at dette er rette kurs eller rette plan, har han/hun ingen problemer med at følge den til punkt og prikke.

Sidder du fx lige nu og læser dette og tænker, at det, jeg skriver, sikkert ikke kan passe, eller stiller du spørgsmål til, hvordan forfatteren til denne bog er kommet frem til disse fire typer, er du sandsynligvis Questioner.

Styrker hos en Questioner

Data-drevet, høj retfærdighedssans, holder af at spille Djævlens Advokat, indrestyret, uvillig til at følge eksterne regler uden retfærdiggørelse og begrundelse

Svagheder hos en Questioner

Kan lide af handlingslammelse, er utålmodig, uvillig til at acceptere svar, der ikke er begrundet tilstrækkeligt, insisterende.

Citater, der beskriver en Questioner

Prove it!

Justification leads to motivation

Because you said so? I don’t think so!

For at lykkes med vaneændring

Questioneren har brug for grundig research for at kunne overbevise sig selv om, at den lagte plan er rigtig. Questioneren kan også godt få hjælp af andre men kun af mennesker, som han/hun nærer respekt og tillid til, og som formår at bevare den tillid igennem questionerens mange spørgsmål.

Obligers – “You can count on me – and I’m counting on you to count on me”

Dette er den største gruppe.

Obligers indfrier uden problemer ydre forventninger men kæmper med at indfri indre forventninger.

Obligers er ansvarsfulde, og de er gode kolleger og gode venner. De har styr på deres sager, tager ansvar, når deres deadlines og har orden i deres ting.

Du kender dem måske også som people pleasere. Bliver de bedt om noget, kan du regne med, at det bliver gjort. Også selvom kravet er urimeligt.

I en livstilsomlægning er Obligers den type, jeg beskrev øverst, der følger den plan, jeg har lagt for dem med nærmest militær præcision. Havde de derimod selv lagt planen, ville de ikke lykkes. Men de følger planen, jeg giver dem, fordi jeg forventer det af dem, og de får stor succes med den tilgang.

For at lykkes har de nemlig brug for følelsen af at skulle stå til ansvar for andre.

Mange Obligers er frustrerede over deres manglende evne til at overholde aftaler med sig selv, og tror, at deres problem skyldes, at de ikke er elsker sig selv nok, eller at de ikke er gode nok til at tage sig tid til sig selv. Mange indgår derfor i selvkærlighedspraksis af forskellig art for at lære at prioritere sig selv.

En langt hurtigere vej til succes ville være at anderkende, at man som Obliger har brug for en ydre forventning for at lykkes.

Vil du gerne i form, men kommer du bare aldrig ned i det fitnesscenter? Så allier dig med en personlig træner, en træningsmakker eller meld dig på til holdtræning. Problem solved.

Styrker hos en Obliger

Overholder altid aftaler, er ansvarsfuld, god leder, samarbejdspartner, ven og kollega.

Svagheder hos en Obliger

Har svært ved at sige fra over for andres forventninger og risikerer udbrændthed og stress, er nem at udnytte.

Citater, der beskriver en Obliger

If I have to, I will. If I want to, I won’t. 

I don’t want to, but I will anyway.

For at lykkes med vaneændring

Obligers har brug for følelsen af at stå til ansvar for andre og lykkes derfor bedst med vaneændring, når planen inkluderer dette. Holdtræning, løbeklubber og forløb (både solo og i gruppe) giver gode resultater.

Rebel – “You can’t make me, and neither can I”

Rebellerne er den mindste gruppe. Rebellerne er samtidig min gruppe (hvilket kom bagpå mig og samtidig forklarede en hel del for mig).

Rebeller har svært ved at indfri både ydre og indre forventninger. De vil kun gøre det, de selv sætter sig for på det tidspunkt de selv vælger. Hvis nogen beder dem om noget, føler de en kæmpe indre modstand mod rent faktisk at gøre det. Og det samme gælder til en vis grad, hvis det er dem selv, der fremsætter kravet.

Argumenter som “jamen andre forventer, at du gør det sådan” eller “du har allerede betalt for det” eller “du har lovet at gøre dette” preller altsammen af på rebellen.

Rebeller føler stor modstand overfor alle regler og konventioner og ønsker at handle ud fra en følelse af frihed.

Rebeller finder derimod stor fornøjelse i at modbevise andres forventninger. Udsagn som “det kan ikke lade sig gøre”  eller “man ved jo, at XXX” tænder en ild i rebellen, som straks får lyst til at modbevise det.

Rebellers autoritetsskepsis kan være utroligt trættende men kan samtidig bidrage med vigtig forandring.

Rebeller har det stramt med vaner men kan lykkes med vaneændring, hvis de lykkes med at hægte deres valg op på deres identitet. Det kan gøres ved fx at formulere ønsket som “jeg vil gerne være en, der træner” eller “jeg vil gerne være en, der lever sundt”.

Her ud fra kan de vælge hver dag at træffe et valg af egen fri vilje om at handle i overenstemmelse med denne identitet.

Styrker hos Rebeller

Selvstændig, tænker udenfor boksen, tør udfordre “etablerede sandheder”, er ikke bange for at bryde sociale konventioner.

Svagheder hos Rebeller

Usamarbejdsvillig, har det svært ved rutineopgaver, der bare “skal gøres”, bliver nemt rastløs, har svært ved at gøre noget, de ikke vil.

Citater, der passer på en Rebel

You’re not the Boss of me

It’s so hard when I have to, and so easy when I want to

Freedom is my discipline

For at lykkes med vaneændring

Rebellen har brug for enten en provokation (“det kan ikke lade sig gøre” – “nå ikke? Jeg skal vise dem!”) eller for at planen hænger nøje sammen med rebellens identitet for at lykkes med en ny vane. Det er samtidig vigtigt at planen ikke bærer præg af rutine eller af noget alt for langstrakt, men at rebellen kan vælge planen til hver eneste dag.

Én overordnet tendens

Iflg. Gretchen Rubin har vi alle én overordnet type eller tendens, som hun kalder det, og vi har den samme type hele livet.

Du vil derfor også kunne genkende typerne i dine børn eller forstå, hvorfor nogle børn virker “besværlige”, mens andre virker “nemme”.

Men da verden er mere kompleks end fire personlighedstyper, kan der findes nuancer i, at de fleste af os har et ben i en af de nærvedliggende grupper.

The Four Tendencies

For mig har det været noget af en øjenåbner, og det har hjulpet mig til at forstå både de mennesker, jeg arbejder med og mig selv og min anstrengende modstand mod regler, autoriteter eller folk, der på anden vis vil diktere hvad jeg skal eller ikke skal.

Og så har jeg fundet en metode, som jeg kan bruge, og som passer mig ift. at ændre vaner.

Tag testen

Er du i stadig i tvivl, hvor du ligger, kan du tage testen her: The Four Tendencies – The Quiz

Jeg kan også på det varmeste anbefale dig at dykke ned i hele bogen og ikke bare nøjes med mit meget korte resumé.

Bogen fås bl.a. hos saxo.com – her: The Four Tendencies af Gretchen Rubin (reklamelink)

Vil du læse mere i denne genre og blive klogere på, hvordan du lægger en strategi, der faktisk virker FOR DIG, så læs også det beslægtede indlæg: Vælg den rette strategi til din personlighed, når du skal ændre vaner

Sommerabat på Keto kostplan ‘den fleksible’

Få et superfleksibelt værktøj til at spise Keto med henblik på vægttab.

Læs alt om kostplanen her >>
(og spar 18%)

Mød Madbanditten

Jane Faerber

Jeg hedder Jane, og det er mig, der skriver her på Madbanditten. Min mission er at gøre dit Low Carb/Keto-liv så nemt som muligt og hjælpe dig til at nå dine mål – både vægt- og livsstilsmæssigt.

Se mere

7 kommentarer til “Kend din personlighedstype og lær, hvordan DU ændrer vaner”

Skriv en kommentar

 1. Ejjj jeg er også rebellen, og hvor er det sjovt, for jeg kan rigtig godt lide at lave planer og sætte ting i system, men nu forstår jeg hvorfor jeg er så dårlig til at overholde dem.

  Mange ting faldt lige på plads, da jeg læste dit skriv, så tak for at tage emnet op💕 Nu skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg så bedst sætter mig nål og rent faktisk får gjort de ting jeg sætter mig for . Med fokus på at gøre det til identitet, er det det der virker bedst for dig, hvis jeg må spørge?

  Svar
  • Ja det er så interessant, ikke?

   Og ja, de vaner, jeg får gjort til en del af min identitet er uden tvivl dem, jeg er bedst til at holde. Fx træningen. Jeg er (efter 5 år) endelig ‘en, der træner’. Men også i en grad kosten, om end kost jo altid vil være lidt mere flydende. Og så de ting, hvor jeg føler, jeg skal bevise/modbevise noget. Det er et irriterende træk med den trodsighed, synes jeg selv, men det bringer mig jo nogle gange nogle resultater, jeg ikke ville have fået ellers.

   I de sidste år har jeg arbejdet med at lære at overgive mig til andres regler og jeg vil sige, at det at stå til regnskab for nogen, har betydet mere for mig end jeg troede det ville. Så jeg har nok et ben over i Obliger-lejren også. Det har her været vigtigt for mig, at vedkommende var en, jeg opfattede som dygtigere end mig selv (for nu at sige det som det er), havde dokumenterede resultater i bagagen og en respektfuld måde at coache på. Rebellen i mig har stadig lavet allemulige krumspring, men jeg synes alligevel, det har rykket meget i mig at prøve.

   Har du læst indlægget om hvordan man skaber en vane også? Det har virkelig hjulpet mig at se sådan helt matter of fact-agtigt på det.

   Svar
 2. hi hi jeg er en questioner med en snert af rebel….vidste det godt, men stadig sjovt at læse lidt om det. måske jeg skulle låne bogen, så kunne det være mine børn opnåede større forståelse fra min side :o)

  Svar
 3. hi hi hvor sjovt. Jeg er upholder :-D Det overrasker mig (lidt) Troede egentlig mere jeg var rebel ;) Ret interessant !
  Jeg har godt hørt podcast med Gretchen før, hun er en spændende dame med noget på hjertet :-)

  Svar
 4. Jeg er Obliger, med en snert af Questioner. Men det vidste jeg godt – de gange jeg er lykkedes med noget, er netop når jeg står til ansvar for nogen (i gamle dage Vægtvogterne). Men endnu mere interessant er det at det ser ud til min datter på 19 er Rebel – hun gør KUN ting hun har lyst til, og sådan har det altid været. Jeg har virkelig haft svært ved at forstå hendes tilgang til tingene som er så langt fra min egen ☺️

  Svar
  • Hvor sjovt Dorthe. Og enig, du er en klassisk Obliger :)

   Jeg har tænkt over mine børn og jeg er ikke helt sikker endnu. Den skal jeg lige tænke lidt mere over… :)

   Svar